Feader: Europa inviste no rural

Subvencións a entidades locais para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

 

 

PROXECTO: Sinalización turística e mantementos varios do Castelo de Santa Cruz.

PROMOTOR: Concello de Oleiros

INVESTIMENTO: 45.556,46 €

IMPORTE AXUDA: 34.167,35 €